PR Starts Online

Artykuł sponsorowany

Forma reklamy w prasie i/lub w internecie mająca postać dłuższego tekstu (zwykle w przedziale między 1800 a 6000 znaków). Tekst może mieć postać wywiadu, raportu z badań czy opisu produktu. Zwykle uzupełniony jest materiałami graficznymi (zdjęciami, wizerunkami osób itp.). Artykuł sponsorowany jest oznaczony jako materiał promocyjny (aby nie wprowadzać czytelników w błąd co do zaangażowania redakcji w tworzenie treści), a występująca w nim firma, produkt lub usługa są jawnie promowane.