PR Starts Online

Artykuł tematyczny

Jedno z narzędzi web PR. Dłuższy tekst dotyczący dowolnego zagadnienia z określonej dziedziny, mający na celu przekazanie fachowej wiedzy dotyczącej danego tematu. Nie stanowi materiału promocyjnego firmy; jest materiałem merytorycznym, w którym firma pojawia się kontekstowo (np. jako ekspert odnoszący się do tezy artykułu).