PR Starts Online

Kampania reklamowa

Zespół działań marketingowych prowadzonych w mediach masowych, mający na celu osiągnięcie założonego celu, m.in.: wzrost sprzedaży, świadomości danego produktu, usługi, marki, wprowadzenie produktu na rynek itp. Działania są skierowane do wybranej grupy docelowej. Mogą być prowadzone przy użyciu jednego lub wielu mediów.