PR Starts Online

Lider opinii

Osoby, które odgrywają największą rolę i stanowią wzorzec do naśladowania w środowisku internetowym, a dokładnie na forach dyskusyjnych. Często pełnią rolę specjalistów w jakiejś dziedzinie, chętnie udzielają się i wypowiadają na forum. Są aktywnymi internautami, budzącymi autorytet. Informacje i rady liderów opinii są cenne i poszukiwane przez innych użytkowników sieci.