PR Starts Online

Media relations

Jedno z podstawowych narzędzi PR: współpraca z mediami mająca na celu rzetelne informowanie ich o misji organizacji, jej polityce i działalności w przejrzysty i wiarygodny sposób. Opiera się na budowaniu i utrzymywaniu relacji z dziennikarzami i redaktorami oraz przekazywaniu rzetelnych informacji o działalności firmy do osób tworzących artykuły w mass mediach.