PR Starts Online

Public Relations

Sztuka budowania i utrzymywania relacji podmiotu publicznego (np. przedsiębiorstwa) z jego otoczeniem. Działania PR obejmują różne grupy interesariuszy, tym m.in. społeczność lokalną, pracowników, kandydatów do pracy, partnerów biznesowych, dziennikarzy. Celem działań PR jest kreowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez przekazywanie rzetelnych, prawdziwych informacji nt. samej firmy oraz jej produktów i usług. Komunikacja w ramach działań PR odbywa się w sposób bezpośredni lub za pośrednictwem mediów (off-line lub on-line).