PR Starts Online

WebPR / e-PR

Działania public relations realizowane za pomocą Internetu – w tym wykorzystywanie narzędzi elektronicznych przy prowadzeniu tradycyjnych działań PR, jako uzupełnienie tych działań. Wszystkie działania mające na celu poprawę i kształtowanie wizerunku, wchodzące w skład webPR/e-PR prowadzone są z wykorzystaniem Internetu. Wśród narzędzi Web / e-PR wykorzystuje się m.in. artykuł sponsorowany, artykuł tematyczny, content marketing, SEO PR.