PR Starts Online

Stażysta/Stażystka w dziale PR

Zapraszamy studentów ostatnich lat studiów zainteresowanych wybranymi obszarami:  Marketing, Sprzedaż, Public Relations, Social Media, Badania internetowe do odbycia praktyk w agencji Future PR.

Zasady praktyk:

◦ Czas trwania: 6-8 tygodni.
◦ Termin: do ustalenia.
◦ Praktyka jest bezpłatna i odbywa się codziennie.
◦ Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych godzin praktyk.
◦ Po zakończeniu stażu praktykantowi wystawione zostanie zaświadczenie o odbyciu praktyk.
◦ Wybranym osobom po odbyciu programu praktyk oferujemy pracę w pełnym lub częściowym
wymiarze czasu.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV + list motywacyjny) pocztą elektroniczną na adres: , podając w tytule nr referencyjny: Praktyki.

Prosimy o umieszczenie w aplikacji poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).